Profil Singkat
Profil Singkat

A. Kepala Madrasah

NO

NAMA

TAHUN

1.

Drs. Maski

1998 – 2003

2.

Drs. Martono

2003 – 2008

3.

Drs. Isep Rusmawan,MM

2008 – 2009

4.

Didin Hadiat, M.Pd

2010 - 2018

5.

Drs. H. Ihwan Kamil, M.Pd

2018 -

 

B. Keadaan Sarana dan Prasarana

Tanah

          Status                                                           :     Milik Negara

          Luas Tanah Seluruhnya                               :     10.195 m2

  • Hibah                                                                         :       3.995 m2

  • Wakaf                                                                        :       4.000 m2

  • DIPA2014                                                                  :       2.200 m2

Luas tanah untuk sarana lingkungan

  • Halaman, jalan, taman                                       :      2.900  m

            Luas sarana olahraga                                    :      800  m

 

 

ke atas